Dataporten og fusjoner av utdanningsinstitusjoner

Et påbegynt notat med informasjon og rutiner knyttet til fusjoner og sammenslåing av institusjoner i Dataporten.

  • Sjekk at Feide administratorer er registrert med riktig realm.
  • Sjekk hvordan organiasjon blir riktig overført til Dataporten fra Feide org-register.
  • Sjekk at klienter og API-er registrert tilknyttet gammel organiasjon blir flyttet.
  • Lag liste over tjenester som har eksplisitt har listet de utgåtte organisasjonene som valg for pålogging.
  • Lag liste over tjenester som er registrert som offisielle tjenester.

Skript for å merge brukerkontoer: tar input en liste med bare gamle og nye brukerID-er, og leter frem gammel Feide ID og legger til ny Feide id som sekundærnøkkel.

TODO: Dokumenter faser man må igjennom og bruk av Feides fusjonsløsning i kundeportalen.

Mer informasjon om primær og sekundærnøkler for brukerID-er i Dataporten.