Administratorrollen

Både utdanningsinstitusjoner og tjenesteleverandører må ha egne administratorer i Dataporten. Her følger mer informasjon om deres oppgaver.

Hvordan bli administrator?

Dataporten gjenbruker organisasjoner og administratorroller slik som det er registrert i Feide. Administratorer kan legge til flere/andre administratorer i Feides kundeportal. Men dersom du ikke er administrator i Feide, og ønsker å være administrator for en eksisterende eller ny organisasjon, ta kontakt på support@feide.no.

This document is about Dataporten for site administrators, and is only available in Norwegian.

Oppgaver for administrator

Registrere tjenester og API-er

Utviklere vil som regel registrere tjenester og APIer knyttet til seg selv som person. Dette fungerer fint til testing og utforsking, men produksjonstjenester bør knyttes til den virksomheten som står bak, enten det er en utdanningsinstitusjon eller en ekstern tjenesteleverandør.

Å knytte en tjeneste eller et API til virksomheten, gjøres av en administrator ved å gå inn på Dataportens Dashboard. Velg fanen med navnet på din virksomhet. Du bør gjennom hele registreringen ha tett dialog med utvikleren.

Har du ingen fane med navn på din virksomhet? Da er du ikke registrert som administrator.

Oppdatere informasjon om virksomheten

Administrator må sørge for å oppdatere informasjon om virksomheten via Feides kundeportal.

Dataporten benytter i tillegg logo og geo-koordinater for virksomheten. Dette er for å forenkle pålogging for sluttbrukeren. Ny informasjon om logo og geo-koordinater må sendes til Dataporten på support@feide.no.

Forhåndsgodkjenne tjenester

Administrator kan merke av enkelte tjenester som forhåndsgodkjente. Forhåndsgodkjente tjenester behøver ikke eksplisitt samtykke for bruk fra sluttbrukere. Alle administratorer bes sette seg inn i vertsorganisasjoners plikter.

Administrator vil bruke Dataporten Dashboard for å markere tjenesten som forhåndsgodkjent.

I Dataporten Dashboard vil administratorer få opp en egen fane for sin organisasjon der man kan administrere forhåndsgodkjente tjenester gjennom «Manage mandatory applications» (sidene er foreløpig ikke oversatt til norsk, men det er noe vi jobber med å få på plass).

Screenshot showing where to manage mandatory applications

Screenshot showing where to manage mandatory applications

Her får administrator opp en liste over alle tjenester som finnes på Dataporten, og kan - dersom virksomheten har gjennomført sine plikter - markere en tjeneste som forhåndsgodkjent gjennom å velge “Set mandatory”.

Screenshot showing managing mandatory applications

Screenshot showing managing mandatory applications

Styre tilgang til API-er

Din virksomhet kan ha registrert ett eller flere API-er. Hvert enkelt API kan ha ulik tilgangsstyring. Noen kan være fullstendig styrt av sluttbrukeren, mens andre kan være styrt av virksomheten.

For de API-ene som er styrt av virksomheten, må administrator godkjenne eller begrense om tjenester skal få tilgang til API-ene. Inntil videre ber vi om at administrator tar kontakt med ansvarlig utvikler/tekniker når tilgang til API skal godkjennes.