Arbeidsfordeling administrator og utviklere

Utviklere kan registrere tjenester på sin persnelige konto, uten godkjenning eller ventetid. Men når en tjeneste er klar til produksjon bør den knyttes til organisasjonen som skal tilby tjenesten. Dette er det kun administratorer ved institusjonen som kan gjøre.

Registrering av nye tjeneser og API-er gjøres på:

Dersom de som utvikler og registrerer tjenester også er administratorer kan de selv opprette tjenester under fanen for sin organisasjons.

Dersom utviklerene ikke er Feideadministratorer

Det er ofte ønskelig at utviklere skal ha tilgang til å gjøre den tekniske konfigurasjonen, uten at vedkommende er regsitrert som Feide administrator. Da anbefaler vi at man følger følgende oppskrift.

Først, kontakt en adminstrator ved egen institusjon for å opprette placeholder tjenester.

Opprett en brukergruppe på Dataporten MinSide

Legg til de personene i gruppen som skal kunne administrere denne eller flere tjenester. Merk deg hvilke gruppeidentifikator gruppen har fått. I eksempelet under er identifikatoren fc:adhoc:87489d45-afdc-45b5-97f5-45c7e2e697a2.

La Feideadministratoren delegere administrasjonsrettigheter for kun denne tjenesten til den opprettede gruppen.

Deretter kan utviklere som er medlem av denne gruppen logge inn på Dashboard og videre redigere dette tjenesteinnslaget under organisasjonen.