Arbeidsfordeling administrator og utviklere

Utviklere som har Feide-bruker knyttet til en organisasjon, kan registrere tjenester på sin personlige konto uten godkjenning eller ventetid. Men når en tjeneste er klar til produksjon bør den knyttes til organisasjonen som skal tilby tjenesten. Dette er det kun administratorer ved institusjonen som kan gjøre.

Brukere som ikke har Feide-bruker, eller har bruker under Feide OpenIDP (https://openidp.feide.no/), kan bare registrere tjenester hvis de er administrator for en vertsorganisasjon eller tjenesteleverandør i Feide. For å bli tjenesteleverandør kreves at man har et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret og fyller ut skjemaet på https://www.feide.no/soknad-tjenesteleverandor.

Registrering av nye tjenester og API-er gjøres på:

Dersom de som utvikler og registrerer tjenester også er administratorer, kan de selv opprette tjenester under fanen for sin organisasjon.

Dersom utviklerne ikke er feideadministratorer

Det er ofte ønskelig at utviklere skal ha tilgang til å gjøre den tekniske konfigurasjonen, uten at vedkommende er registrert som feideadministrator. Da anbefaler vi at man følger følgende oppskrift.

Først, kontakt en administrator ved egen institusjon for å opprette placeholder tjenester.

Opprett en brukergruppe på MinSide

Legg til de personene i gruppen som skal kunne administrere denne eller flere tjenester. Merk deg hvilken gruppeidentifikator gruppen har fått. I eksempelet under er identifikatoren fc:adhoc:87489d45-afdc-45b5-97f5-45c7e2e697a2.

La Feideadministratoren delegere administrasjonsrettigheter for kun denne tjenesten til den opprettede gruppen.

Deretter kan utviklere som er medlem av denne gruppen logge inn på dashboard og redigere dette tjenesteinnslaget under organisasjonen.