Grupper i grunnopplæringa

Text is in Norwegian

I Feide-skjema versjon 1.6 ble datamodellen for grupper i grunnopplæringa etablert.

Spesfikasjonen beskriver hvordan man kan representere basisgrupper, undervisningsgrupper og andre grupper som kodede tekststreng-verdier i institusjonens Feide-katalog ved å bruke eduPersonEntitlement-attributten.

Gruppene er representert med prefix urn:mace:feide.no:go:group, etterfulgt av 8 url-enkodede informasjonselementer som er satt sammen med kolon som separator.

Her er et eksempel:

urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6a:2014-08-01:2015-06-15:student:Klasse%206A

Gruppetype: b
Grepkode: <tom verdi>
Organisasjonsnummer: NO975278964
Gruppeidentifikator: 6a
Starttidspunkt: 1. aug 2014
Sluttidspunkt: 15. juni 2015
Rolle: Elev ("student" i Feide)
Beskrivende navn: Klasse 6A

Gruppe-identifikatorer og Feide

Den informasjonen som unikt identifiserer en «gruppe» innad hos en skoleeier er sammenstillingen av de 5 elementene som identifiserer gruppen. Da utelater man GREP-kode, rolle og beskrivende navn. Disse tre feltene kan med andre ord endre seg, selv om man fortsatt identifiserer den samme gruppen.

Gruppeidentifikatoren har strenge regler for casing (små / store bokstaver) i motsetning til gruppeverdien. Det betyr at når gruppeidentifikatoren skal utledes fra gruppe-verdien, så må man transformere casing til å være i henhold til reglene.

Disse gruppeidentifikatorene har følgende prefix: urn:mace:feide.no:go:groupid.

Prefix Type GREP Orgnr Lokal gruppeid Start Slutt Rolle Gruppenavn
urn:mace:feide.no:go:group Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
urn:mace:feide.no:go:groupid Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei
lowercase uppercase lowercase

Eksempel

Gruppen:

urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6a:2014-08-01:2015-06-15:student:Klasse%206A

kan unikt identifiseres ved hjelp av disse fem verdiene med groupid-prefix:

urn:mace:feide.no:go:groupid:b:NO975278964:6a:2014-08-01:2015-06-15

For at Feide skal kunne gjøre oppslag på gruppemedlemmer, må også gruppeidentifikatorene inkluderes i Feide-katalogen.

Det betyr altså at for eksempelgruppen vår må man lagre begge disse verdiene i eduPersonEntitlement:

urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6a:2014-08-01:2015-06-15:student:Klasse%206A
urn:mace:feide.no:go:groupid:b:NO975278964:6a:2014-08-01:2015-06-15

I tillegg bør man optimalisere oppslag som gjøres for å hente ut alle personer som har en gitt gruppeidentifikator. Dette kan gjøres ved å legge inn eduPersonEntitlement som en indeksert attributt.

I følgende dokument beskrives gruppeidentifikatoren i detalj: