Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa

UNDER ARBEID. Forventet ferdig første del av 2018

Bruk av norEdu* Object Class Specification v.2.0 for grunnopplæringa

Attributtdokumentet

Dette dokumentet er under omskriving. Gjeldende versjon finnes på https://www.feide.no/sites/feide.no/files/documents/go_attributter.pdf

Versjon Dato Initialer Kommentar
2018-01 Januar 2018 SL Ny versjon basert på norEdu*-spesifikasjon versjon 2.0. Nye krav knyttet til gruppeidentifikatorer i grunnopplæringen. Se for øvrig endringslogg.
2015-09 September 2015 HV, JPC, SL Ny versjon basert på norEdu*-spesifikasjon versjon 1.6. Nye krav knyttet til gruppeinformasjon og sterk autentisering. Se for øvrig endringslogg.