3. Organisasjon

3.1. Obligatorisk - organisasjon

3.1.1. eduOrgLegalName

Attributtnavn eduOrgLegalName
Kort beskrivelse Det offisielle navnet til organisasjonen.
Eksempel eduOrgLegalName: Universitetet i Norge
Multi- valued Ja

3.1.2. norEduOrgNIN

Attributtnavn norEduOrgNIN
Kort beskrivelse Organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.
Eksempel norEduOrgNIN: NO179530458
Multi- valued Nei

Merk at norEduOrgNIN skal være organisasjonens organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Det skal bestå av ni siffer som prefikses med NO, og det skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom.

3.1.3. norEduOrgSchemaVersion

Attributtnavn norEduOrgSchemaVersion
Kort beskrivelse Hvilken versjon av norEdu* Object Class Specification organisasjonen benytter.
Eksempel norEduOrgSchemaVersion: 2.0
Multi- valued Nei

3.1.4. o

Attributtnavn o
Kort beskrivelse Navnet til organisasjonen.
Eksempel o: Universitetet i Norge
Multi- valued Ja

3.1.5. mail

Attributtnavn mail
Kort beskrivelse E-postadresse til organisasjonen.
Eksempel mail: kontakt@universitetet.no
Multi- valued Ja

3.2. Anbefalt - organisasjon

3.2.1. norEduOrgUniqueIdentifier

Attributtnavn norEduOrgUniqueIdentifier
Kort beskrivelse Nummer tildelt organisasjonen av Samordna Opptak (SO).
Eksempel norEduOrgUniqueIdentifier: 185
Multi-valued Nei

3.2.2. telephoneNumber

Attributtnavn telephoneNumber
Kort beskrivelse Telefonnummer til organisasjonen.
Eksempel telephoneNumber: +47 73557900
Multi-valued Ja

3.2.3. postalAddress

Attributtnavn postalAddress
Kort beskrivelse Postadressen til organisasjonen.
Eksempel postalAddress: Postboks 340$0100 Oslo
Multi-valued Ja

Merk at linjeskift i postadresser typisk oppgis som et $-tegn (se eksempelet i tabellen over). Dette er noe som ofte håndteres automatisk av systemet som importerer data til katalogen.