3. Organisasjon

3.1. Obligatorisk - organisasjon

3.1.1. eduOrgLegalName

Attributtnavn eduOrgLegalName
Kort beskrivelse Det offisielle navnet til organisasjonen.
Eksempel eduOrgLegalName: Skotthyll kommune

og/eller

eduOrgLegalName: Skotthyll gielda
Multivalued Ja

3.1.2. o

Attributtnavn o
Kort beskrivelse Navnet til organisasjonen.
Eksempel o: Skotthyll kommune

og/eller

o: Skotthyll gielda
Multivalued Ja

3.1.3. norEduOrgNIN

Attributtnavn norEduOrgNIN
Kort beskrivelse Organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.
Eksempel norEduOrgNIN: NO179530459
Multivalued Nei

Merk at norEduOrgNIN skal være organisasjonsnummeret fra Brønnøysundregisteret som er registrert som skoleeier i Nasjonalt skoleregister. Det skal bestå av ni siffer som prefikses med NO, og det skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom.

3.1.4. mail

Attributtnavn mail
Kort beskrivelse E-postadresse til organisasjonen.
Eksempel mail: info@skotthyll.kommune.no
Multivalued Ja

3.1.5. norEduOrgSchemaVersion

Attributtnavn norEduOrgSchemaVersion
Kort beskrivelse Hvilken versjon av norEdu* Object Class Specification organisasjonen benytter.
Eksempel norEduOrgSchemaVersion: 2.0
Multivalued Nei

3.2. Anbefalt - organisasjon

3.2.1. telephoneNumber

Attributtnavn telephoneNumber
Kort beskrivelse Telefonnummer til organisasjonen.
Eksempel telephoneNumber: +47 73557900
Multivalued Ja

3.2.2. postalAddress

Attributtnavn postalAddress
Kort beskrivelse Postadressen til organisasjonen.
Eksempel postalAddress: Postboks 340$7640 Skotthyll

og/eller

postalAddress: Kongens gate 12$7640 Skotthyll
Multivalued Ja

Merk at linjeskift i postadresser typisk oppgis som et $-tegn (se eksempelet i tabellen over). Dette er noe som ofte håndteres automatisk av systemet som importerer data til katalogen.