6. Endringslogg

6.1. Fra versjon 2012-02 til versjon 2013-10

 • norEduPersonNIN er endret fra “obligatorisk” til “obligatorisk dersom en gyldig verdi eksisterer”. Retningslinjer for hvilke numre som kan legges inn i norEduPersonNIN er endret.

 • eduPersonPrimaryAffiliation er endret fra å være obligatorisk til å bli anbefalt.

 • Informasjon om organisasjonsenhet er nå kun obligatorisk for personer som er tilknyttet en skole).

 • To nye attributter er blitt anbefalte:

  • eduPersonScopedAffiliation

  • schacHomeOrganization

 • Presiserer at uid skal være lik første del av eduPersonPrincipalName (før “@”).

 • Informasjon om eduPersonPrincipalName og hvilket realm som kan brukes er endret.

 • Dokumentet refererer nå til norEdu*-spesifikasjonen versjon 1.5.1.

 • Nytt kapittel med mer informasjon om obligatoriske, anbefalte og valgfrie attributter lagt til (kap. 1.2).

 • Figur 1 oppdatert til å være mer generell når det gjelder hvilke attributter som er obligatoriske, anbefalte og valgfrie.

 • Dokumentet har gjennomgått språklige endringer slik at det i større grad er tilpasset privatskoleeiere.

 • Nytt kapittel med oversikt over valgfrie attributter lagt til (kap. 5).

 • Endringslogg lagt til (kap. 6).

6.2. Fra versjon 2014-01 til 2015-09

 • Det er nå obligatorisk å registrere informasjon om elevers og læreres tilhørighet i basisgrupper/klasser og undervisningsgrupper i eduPersonEntitlement.

 • Ett nytt attributt er obligatorisk for personer som skal benytte sterk autentisering:

  • norEduPersonAuthnMethod

 • Ett nytt attributt kan brukes for å liste opp hvilke tjenester én enkelt person skal bruke sterk autentisering til (dette er ikke obligatorisk):

  • norEduPersonServiceAuthnLevel

 • Det er spesifisert at privatister kan ha verdien “affiliate” i attributtet eduPersonAffiliation for å tydeliggjøre tilknytning til organisasjonen.

6.3. Fra versjon 2015-09 til 2018-03

 • Dokumentet refererer nå til norEdu*-spesifikasjonen versjon 2.0.

 • Det er nå obligatorisk å registrere gruppe-IDer i eduPersonEntitlement. Disse gjenspeiler tilhørigheten i basisgruppene, undervisningsgruppene og andre grupper innført i 1.6.

 • Oppdatert tabeller og eksempler med gruppe-IDer.

 • Oppdatert valgfrie attibutter til å være lik UH. l (localityName) og labeledURI lagt til.

 • Lagt til valgfrie attributter eduPersonPrincipalNamePrior og eduPersonOrcid.

 • Oppdatert referanser som pekte på RFC 2141 til den nyere RFC 8141.

 • Presisere at brukere uten NIN kan ha Feide-bruker.

 • Presisere at gruppeinformasjon som er registrert er nåbildet og ikke historiske grupper.

 • Presisere bruken av merkelapp på autentiseringsmetoder.

 • Presisere at Grep-koder bare er obligatorisk for elever med undervsining dekket av kodeverket.

 • Presisere at undervsiningsgrupper må ha Grep-koder, og at andre grupper kan brukes til grupper uten Grep-kode.

 • Presisere at informasjon om trinn, undervisningsområde og programområde er summen av verdier personen har ved skoleeieren, mens grupper og gruppe-IDer er knyttet til skolen(e).

 • Presisere hvordan norEduPersonLIN kan benyttes til fylkeskommunale ID-nummer og andre lokale fiktive fødselsnummer.

 • Lagt inn et avsnitt om databehandleravtaler mellom vertsorganisasjoner og tjenester.

 • Lagt inn et avsnitt om tjenester som feilaktig benytter eduPersonPrincipalName som e-postadresse under mail attributtet.

 • Omformatert fra PDF til webdokument.

 • Nytt appendiks 4 lagt til med beskrivelse av gruppe-IDer.

 • Endret tidligere brukte “gruppeidentifikator” til “lokal gruppe-ID” og innført “gruppe-ID” for Feides gruppe-IDer.

 • Omformatert brede samletabeller til en tabell per attributt.

 • Rettet feil i eksemplet for norEduPersonAuthnMethod. Godkjennerhemmelighet ble vist som ukryptert når den skal være kryptert. Ukrypterte verdier her har alltid blitt avvist av Feide.

 • Rettet feil i eksempler på organisasjon og organisasjonsenhet. Disse hadde samme organisasjonsnummer.

 • Rettet feil i eksemplet for eduPersonScopedAffiliation. La til nødvendige varianter.