5. Valgfrie attributter - person og organisasjon

Her er en oversikt over attributter fra norEdu*-spesifikasjonen som ikke er obligatorisk eller anbefalt i Feide. For mer informasjon om hvert enkelt attributt, se «norEdu* Object Class Specification». Det er opp til hver enkelt organisasjon å vurdere om denne informasjonen skal legges inn i Feide-katalogen, men det er en fordel hvis det som er tilgjengelig fylles ut.

5.1. norEduOrgAcronym

Attributtnavn norEduOrgAcronym
Kort beskrivelse Akronym for organisasjonen eller organisasjonsenheten.
Eksempel norEduOrgAcronym: USIT
Multivalued Ja

5.2. norEduPersonBirthDate

Attributtnavn norEduPersonBirthDate
Kort beskrivelse Fødselsdato for personen.
Eksempel norEduPersonBirthDate: 280889
Multivalued Nei

5.3. norEduPersonLIN

Attributtnavn norEduPersonLIN
Kort beskrivelse Lokalt ID-nummer, for eksempel student-, ansattnummer, lokalt fødselsnummer erstatter.
Eksempel norEduPersonLIN: uninett.no:employee:035016
norEduPersonLIN: feide.trondelagfylke.no:fin:51030299250
Multivalued Ja

En del personer har ikke nasjonalt ID-nummer og har derfor ingen verdi i norEduPersonNIN. norEduPersonLIN kan benyttes til å utveklse lokalt gitte ID-nummer som tjenester kan benytte.

Disse ID-nummerne er ikke unike innenfor hele Feide, bare innenfor organisasjonen. Enkelte er koordinert mellom organisasjoner i samme utdanningssegment slik at de kan benyttes på tvers.

Fylkeskommunale ID-nummer

ID-nummer utstedt av fylkeskommuner etter fellesrutinene kan utrykkes slik:

norEduPersonLIN: <organisasjonens feide-realm>:fin:<elvesifret nummer>

eks:

norEduPersonLIN: feide.trondelagfylke.no:fin:51030299250

Falske fødselsnummer

ID-nummer som er utformet som fødselsnummer, TF-nummer og lignende, men som er utstedt lokalt der det ikke er en nasjonal koordinering kan uttrykkes slik:

norEduPersonLIN: <organisasjonens feide-realm>:localnin:<idnummer>

eks:

norEduPersonLIN: hamar.kommune.no:localnin:21030212345

norEduPersonLIN: selbu.kommune.no:localnin:210302545TF

5.4. eduOrgIdentityAuthNPolicyURI

Attributtnavn eduOrgIdentityAuthNPolicyURI
Kort beskrivelse URI som peker på organisasjonens policy for identitetshåndtering.
Eksempel eduOrgIdentityAuthNPolicyURI: https://www.universitetet.no/security/IApolicy.html
Multivalued Ja

5.5. eduOrgHomePageURI

Attributtnavn eduOrgHomePageURI
Kort beskrivelse URL til organisasjonens toppnivå hjemmeside.
Eksempel eduOrgHomePageURI: https://www.universitetet.no
Multivalued Ja

5.6. eduOrgWhitePagesURI

Attributtnavn eduOrgWhitePagesURI
Kort beskrivelse URL til organisasjonens åpne katalogtjeneste.
Eksempel eduOrgWhitePagesURI: ldap://wpage.universitetet.no
Multivalued Ja

5.7. eduPersonAssurance

Attributtnavn eduPersonAssurance
Kort beskrivelse URI som gir informasjon om hvilke tillitsnivå for identitetshåndtering og autentisering organisasjonen oppfyller.
Eksempel eduPersonAssurance: urn:mace:incommon:IAQ:sample
Multivalued Ja

5.8. eduPersonNickname

Attributtnavn eduPersonNickname
Kort beskrivelse Navn personen kalles til daglig.
Eksempel eduPersonNickname: Ola
Multivalued Ja

5.9. eduPersonPrincipalNamePrior

Attributtnavn eduPersonPrincipalNamePrior
Kort beskrivelse Tidligere eduPersonPrincipalName ved samme juridiske organisasjon.
Eksempel eduPersonPrincipalNamePrior: olno@skotthyll.kommune.no
eduPersonPrincipalNamePrior: olenor@varpa.kommune.no
Multivalued Ja

Alle verdier i attributtet må ha vært eid av den samme juridiske organisasjonen som gjeldende eduPersonPrincipalName.

I praksis må verdiene bare ha Feide-navn med

  • organisasjonens nåværende realm

  • orgaisasjonens tidligere brukte realm om man har endret dette

  • realm fra fusjonerte organisasjonen

Feide-navn brukt ved andre organisasjoner tillates ikke av sikkerhetshensyn. Det er vertsorganisasjonens ansvar å påse at det ikke legges verdier i feltet som gjør at personer ved organisasjonen kan utgi seg som andre personer ved samme eller andre organisasjoner.

Attributtet skal ikke inneholde personens gjeldende eduPersonPrincipalName.

Attributtet kan benyttes som et signal til tjenester at denne personen har hatt andre eduPersonPrincipalName tidligere. Dette kan brukes til intern logikk, som sammenkobling av kontoer i tjenesten og lignende.

5.10. eduPersonOrcid

Attributtnavn eduPersonOrcid
Kort beskrivelse ORCID iDer er identifikatorer for forskere og knytter dem til sine publikasjoner.
Eksempel eduPersonOrcid: https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
Multivalued Ja

5.11. facsimileTelephoneNumber

Attributtnavn facsimileTelephoneNumber
Kort beskrivelse Faksnummer.
Eksempel facsimileTelephoneNumber: +47 73557901
Multivalued Ja

5.12. homePhone

Attributtnavn homePhone
Kort beskrivelse Hjemmenummeret til personen.
Eksempel homePhone: +47 23456789
Multivalued Ja

5.13. homePostalAddress

Attributtnavn homePostalAddress
Kort beskrivelse Hjemmepostadresse til personen.
Eksempel homePostalAddress: Jordbærgata 14c$0234 Ski
Multivalued Ja

5.14. jpegPhoto

Attributtnavn jpegPhoto
Kort beskrivelse Et bilde av personen i jpeg-format (opptil 250*250 px, rundt 30 kB).
Eksempel (attributtverdi er i binær-format)
Multivalued Ja

5.15. l (localityName)

Attributtnavn l (localityName)
Kort beskrivelse Navnet på et sted, eksempelvis by, kommune.
Eksempel l: Oslo
Multivalued Ja

5.16. labeledURI

Attributtnavn labeledURI
Kort beskrivelse En URI med beskrivelse (label).
Eksempel labeledURI: https://www.universitetet.no/itregl.html IT-reglement
Multivalued Ja

5.17. manager

Attributtnavn manager
Kort beskrivelse LDAP-peker til leder for personen.
Eksempel manager:uid=ojohnsen,ou=people,dc=universitetet,dc=no
Multivalued Ja

5.18. postalCode

Attributtnavn postalCode
Kort beskrivelse Postnummer for organisasjonen.
Eksempel postalCode: NO-7465
Multivalued Ja

5.19. postOfficeBox

Attributtnavn postOfficeBox
Kort beskrivelse Postboks.
Eksempel postOfficeBox: 109260
Multivalued Ja

5.20. street

Attributtnavn street
Kort beskrivelse Gatedresse.
Eksempel street: Universitetsgata 3
Multivalued Ja

5.21. title

Attributtnavn title
Kort beskrivelse Personens tittel.
Eksempel title: Seksjonsleder for språkstudier
Multivalued Ja

5.22. userCertificate

Attributtnavn userCertificate
Kort beskrivelse Personens X.509-sertifikat.
Eksempel (attributtverdi er i binær-format)
Multivalued Ja

5.23. userSMIMECertificate

Attributtnavn userSMIMECertificate
Kort beskrivelse Et X.509-sertifikat spesielt beregnet på bruk i S/MIMEapplikasjoner, for eksempel signering og kryptering av e-post.
Eksempel (attributtverdi er i binær-format)
Multivalued Ja