Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa

Bruk av norEdu* Object Class Specification v.2.0 for grunnopplæringa

Attributtdokumentet

Versjon Dato Initialer Kommentar
2018-03 Mars 2018 SL Ny versjon basert på norEdu*-spesifikasjon versjon 2.0. Nye krav knyttet til gruppe-IDer i grunnopplæringen. Se for øvrig endringslogg.
2015-09 September 2015 HV, JPC, SL Ny versjon basert på norEdu*-spesifikasjon versjon 1.6. Nye krav knyttet til gruppeinformasjon og sterk autentisering. Se for øvrig endringslogg.