8. Appendiks 2 - Registrering av Grep-koder i eduPersonEntitlement

Tjenester har økende behov for informasjon om brukernes årstrinn, fag o.l. På grunn av dette skal Grep-koder registreres for elever i grunnopplæringen. I Feide er det valgt å bruke feltet eduPersonEntitlement for Grep-koder.

Personens Grep-verdier er ikke knyttet til hver skole, men er totalen av personens verdier ved alle skoler han/hun er tilknyttet.

Se informasjon fra Utdanningsdirektorartet for mer om Grep-kodeverket.

8.1. Lærere

Det er ikke obligatorisk å registrere Grep-koder for lærere eller andre ansatte, kun for elever som tar undervisning dekket av grepkodeverket. Lærere kan registreres med Grep-koder for fag de underviser i og grupperinger (trinn, utdanningsprogram, programområde og fag) de er ansvarlige for. Andre ansatte skal ikke ha Grep-koder registrert.

8.2. Elever i 1.-10.trinn

For elever i grunnskolen (1.-10. trinn) skal kun trinn registreres. Denne tabellen viser hvilke verdier trinn kan ha i grunnskolen:

Trinn Grep-kode
1. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn1
2. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn2
3. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn3
4. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn4
5. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn5
6. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn6
7. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn7
8. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn8
9. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn9
10. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn10

8.3. Elever i videregående

For elever i videregående skole skal følgende registreres:

 • trinn

 • utdanningsprogram

 • programområde

Denne tabellen viser hvilke verdier trinn kan ha i videregående skole:

Trinn Grep-kode
1. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/vg1
2. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/vg2
3. trinn urn:mace:feide.no:go:grep:http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/vg3

For utdanningsprogram og programområde er antallet Grep-koder både stort og dynamisk, og det vil være uhensiktsmessig å liste det opp i tabeller.

Vi anbefaler derfor at disse Grep-kodene hentes fra de skoleadministrative systemene og prefikses med urn:mace:feide.no:go:grep:.

8.4. Grep-koder registrert i skoleadministrative system

Flere skoleadministrative systemer har Grep-kodeverket implementert i sine løsninger. Samtidig inneholder disse systemene også andre koder som gir informasjon om årstrinn og fag o.l. Vær oppmerksom på at Grep-kodene som registreres i Feide-katalogen må være den unike identifikatoren til trinnet, utdanningsprogrammet, programområdet eller faget.

Under er noen eksempler som viser forskjellene mellom Grep-koder og andre koder.

Et eksempel på trinn:

 • “8. årstrinn” er et navn (på kortform) og skal ikke brukes om identifikator i Feide.

 • http://psi.udir.no/laereplan/aarstrinn/aarstrinn8 er årstrinnets identifikator og skal benyttes i Feide.

Et eksempel på utdanningsprogram:

 • “ST” er koden til studiespesialisering, men dette er ikke identifikatoren.

 • http://psi.udir.no/ontologi/utdanningsprogram/studiespesialisering er programmets identifikator og skal benyttes i Feide.

Et eksempel på programområde:

 • “STREA2—-” er områdets kode.

 • uuid:81d3b889-16c8-4b0a-81af-d0832fbcb219 er områdets identifikator i kodeverket og skal benyttes i Feide.

Et eksempel på et fag:

 • “REA3005” er koden til faget Fysikk 2.

 • uuid:7a0fa1f7-f6f9-4a5e-93a4-78f59ad57166 er fagets identifikator i kodeverket og skal benyttes i Feide.