Feides informasjonsmodell for høgere utdanning

Bruk av norEdu* Object Class Specification v.2.0 for høgere utdanning

Attributtdokumentet

Versjon Dato Initialer Kommentar
2018-03 Mars 2018 SL Ny versjon basert på norEdu*-spesifikasjon versjon 2.0. Se forøvrig endringslogg.
2015-09 September 2015 HV, JPC Ny versjon basert på norEdu*-spesifikasjon. Se forøvrig endringslogg.