27. Endringslogg

27.1. Fra versjon 2012-02 til versjon 2013-10

 • norEduPersonNIN er endret fra “obligatorisk” til “obligatorisk dersom en gyldig verdi eksisterer”. Retningslinjer for hvilke numre som kan legges inn i norEduPersonNIN er endret.
 • eduPersonPrimaryAffiliation er endret fra å være obligatorisk til å bli anbefalt.
 • To nye attributter er blitt anbefalte:
  • eduPersonScopedAffiliation
  • schacHomeOrganization
 • Presiserer at uid skal være lik første del av eduPersonPrincipalName (før “@”).
 • Informasjon om eduPersonPrincipalName og hvilket realm som kan brukes er endret.
 • Dokumentet refererer nå til norEdu*-spesifikasjonen versjon 1.5.1.
 • Nytt kapittel med mer informasjon om obligatoriske, anbefalte og valgfrie attributter lagt til (kap. 1.2).
 • Figur 1 oppdatert til å være mer generell når det gjelder hvilke attributter som er obligatoriske, anbefalte og valgfrie.
 • Nytt kapittel med oversikt over valgfrie attributter lagt til (kap. 5).
 • Endringslogg lagt til (kap. 6).

27.2. Fra versjon 2014-01 til 2015-06

 • Ett nytt attributt er obligatorisk for personer som skal benytte sterk autentisering:
  • norEduPersonAuthnMethod
 • Ett nytt attributt kan brukes for å liste opp hvilke tjenester én enkelt person skal bruke sterk autentisering til (dette er ikke obligatorisk):
  • norEduPersonServiceAuthnLevel
 • schacHomeOrganization er endret fra å være anbefalt til å bli obligatorisk.
 • Det er spesifisert at privatister kan ha verdien “affiliate” i attributtet eduPersonAffiliation for å tydeliggjøre tilknytning til organisasjonen.

27.3. Fra versjon 2015-06 til 2018-03

 • Dokumentet refererer nå til norEdu*-spesifikasjonen versjon 2.0.
 • Lagt til anbefalt attributt eduPersonOrcid.
 • Lagt til valgfrie attributt eduPersonPrincipalNamePrior.
 • Presisere at brukere uten NIN kan ha Feide-bruker.
 • Presisere bruken av merkelapp på autentiseringsmetoder.
 • Lagt inn et avsnitt om databehandleravtaler mellom vertsorganisasjoner og tjenester.
 • Lagt inn et avsnitt om tjenester som feilaktig benytter eduPersonPrincipalName som e-postadresse under mail attributtet.
 • Omformatatert fra PDF til webdokument.
 • Omformatert brede samletabeller til en tabell per attributt.
 • Rettet feil i eksemplet for norEduPersonAuthnMethod. Godkjenner hemmelighet ble vist som ukryptert når den skal være kryptert. Ukrypterte verdier her har alltid blitt avvist av Feide.
 • Rettet feil i eksemplet for eduPersonAffiliation og eduPersonScopedAffiliation. La til nødvendige varianter.