4. Organisasjonsenhet

Feide har ikke krav til at organisasjonsenheter i høgere utdanning blir registrert. Det er likevel lov å registrere informasjon om tilknytninger innenfor organisasjonen som organisasjonsenheter (for eksempel til fakulteter, institutt og andre organisasjonsgrupper).

4.1. Obligatorisk - organisasjonsenhet

Feide har per i dag ingen krav til attributter som må være registrert for organisasjonsenheter i høgere utdanning.

4.2. Anbefalt - organisasjonsenhet

Dersom det hos en eller flere personer er registrert informasjon i attributten eduPersonOrgUnitDN, anbefales det sterkt at det også registreres informasjon i de nodene som eduPersonOrgUnitDN peker på. Følgende informasjon anbefales registrert om organisasjonsenheter:

4.2.1. mail

Attributtnavn mail
Kort beskrivelse E-postadresse til organisasjonsenheten.
Eksempel mail: post@ihk.hf.uin.no
Multivalued Ja

4.2.2. norEduOrgUnitUniqueIdentifier

Attributtnavn norEduOrgUnitUniqueIdentifier
Kort beskrivelse En unik identifikator for organisasjonsenheten (stedkode).
Eksempel norEduOrgUnitUniqueIdentifier: 223344
Multivalued Nei

4.2.3. ou

Attributtnavn ou
Kort beskrivelse Navnet til organisasjonsenheten.
Eksempel ou: Institutt for historie og klassiske fag
Multivalued Ja