4. Organisasjonsenhet

Hver skole tilknyttet skoleeieren er i utgangspunktet en egen organisasjonenhet.

4.1. Obligatorisk - organisasjonsenhet

4.1.1. ou

Attributtnavn ou
Kort beskrivelse Det offisielle navnet til skolen.
Eksempel ou: Hylla skole

og/eller

ou: Hylla
Multivalued Ja

4.1.2. norEduOrgUnitUniqueIdentifier

Attributtnavn norEduOrgUnitUniqueIdentifier
Kort beskrivelse En unik identifikator for skolen. Enten et organisasjonsnummer eller underliggende bedriftsnummer fra Brønnøysundregistrene.
Eksempel norEduOrgUnitUniqueIdentifier:NO179530458
Multivalued Nei

norEduOrgUnitUniqueIdentifier skal inneholde skolens organisasjonsnummer eller underliggende bedriftsnummer fra Brønnøysundregistrene, som registrert i Nasjonalt skoleregister. Det skal bestå av ni siffer som prefikses med NO, og det skal ikke inneholde bindestrek eller mellomrom. Dersom skoleeier og skole er én og samme organisasjon skal norEduOrgUnitUniqueIdentifier være lik norEduOrgNIN.

4.1.3. mail

Attributtnavn mail
Kort beskrivelse E-postadresse til organisasjonsenheten.
Eksempel mail: hylla@skotthyll.kommune.no

og/eller

mail: post@hylla.skotthyll.kommune.no
Multivalued Ja

4.2. Anbefalt - organisasjonsenhet

4.2.1. telephoneNumber

Attributtnavn telephoneNumber
Kort beskrivelse Telefonnummer til skolen.
Eksempel telephoneNumber: +47 73557900
Multivalued Ja

4.2.2. postalAddress

Attributtnavn postalAddress
Kort beskrivelse Postadressen til skolen.
Eksempel postalAddress: Postboks 340$7640 Skotthyll

og/eller

postalAddress: Nordveien 5$7640 Skotthyll
Multivalued Ja

Merk at linjeskift i postadresser typisk oppgis som et $-tegn (se eksempelet i tabellen over). Dette er noe som ofte håndteres automatisk av systemet som importerer data til katalogen.